TURKCEL KART ŞİFRESİ YÜLEME                 *122*kartşifresi# yada 8091 i ara.

AVEA KART ŞİFRESİ YÜKLEME                     *933*kartşifresi# yada 9333 ü ara.

VODAFONE KART ŞİFRESİ YÜKLEME            *111#kontrol numarası#SIFRE# yada 7500 ı ara

TURKCELL KISA KODLAR


*123#                           Kontör Sorgulama Servisi

*123*1#                        Nar Kontör Sorgusu

*123*2#                       
Kampüs Sms Paketi Sorgusu

*123*3#
                       Bizbize Kampüs Turkcell İçi 120 Dakika Sorgusu

*123*4#                        Bazı Kampanyalardan Kazanılan Kontörlerin Yüklendiği Menü (Tonla Kaz)

*123*10#
                     25 Kontöre 250 Kontör Veya 25 Kontöre 500 Kontör Tarzı Kampanyaların
                                   Kalan Kontör Sorgusu

*166*1#                        Tarife Bilgisi Öğrenme

*166*2#
                       Tarifeye Bağlı Kullanılabilir Kontör Miktarını Öğrenme (Bu servisten

           Bizbize Canımın 3ü, Bizbize Hepimiz, Süper Tarife, Bizbize, Bizbize

                                   Kamu ya da BirFiyat tarifesini kullananlar yararlanabilir)

*166*3#
                       Avans Kontörü İptal Etme

*166*4#
                       Avans Kontörü Aktif Hale Getirme

*166*5#                       
Hazırkart Kullanım Dönemi Sorgusu

*456*3#                       
İnternet Paketi Kalan Kullanımı

*253#                          
Gizli Numaradan Aranmayı Engelleme

#253#
                          Gizli Numaradan Aranma Engelini Kaldırma

*711*5xxxxxxxxx#     
Numaranın Turkcellden Taşınmış Olup Olmadığını Sorgulama

*115*53xxxxxxxx*25#
  25 Kontör İsteme Örneği

*135*053xxxxxxxx#    
Ödemeli Arama

*53xxxxxxxx
              KonuşGönder Mesajı Yollama

*122*kontörşifresi#      
Kısayol Kontör Yükleme

*121#
                          Talimatlı Kontör Yükleme

*123*16#                     
6 Ay Boyunca Her Yöne 30 Dakika Kampanyası Kalan Dakika Sorgulama

*123*48#                     
EV-IŞ kampanyasından kalan dakikaları öğrenme

*166*0#
                       Info Servis Listesi (Faturasız Hatlar)

*177*0#                       
Info Servis Listesi (Faturalı Hatlar)

*133#
                          Turkcell Şebeke Servisleri Hakkında Bazı Bilgiler

*111#                          
Hattı Yurt Dışı Kullanımına Açma

#111#
                          Hattı Yurt Dışı Kullanımına Kapatma

*111*5xxxxxxxxx#     
Kontörlü Uluslar Arası Görüşme (Yurt İçinde De Kullanılabilir)


GSM ŞEBEKESİ KISA KODLAR;*43#                             Bekleyen Çağrı Açma

#43#
                           Bekleyen Çağrı Kapatma

*#31#                          
Numara Gizli Servisi Sorgulama

*#30#                          
Arayan Numara Gösterme Servisi Sorgulama

*33*şifre#                    
Giden Çağrı Kısıtlama

#33*şifre#
                   Giden Çağrı Kısıtlama İptali

*35*şifre#                    
Gelen Çağrı Kısıtlama

#35*şifre#
                  
Gelen Çağrı Kısıtlama İptali

*33*şifre*16#
               Giden Sms Kısıtlama

#33*şifre*16#               
Giden Sms Kısıtlama İptali

*35*şifre*16#                Gelen Sms Kısıtlama

#35*şifre*16#               
Gelen Sms Kısıtlama İptali

*21*numara#
               Tüm Çağrıları Yönlendirme (#21# İptal)

*61*numara#                Cevap Yoksa Yönlendirme
(#61# İptal)

*62*numara#
               Ulaşılamazsa Yönlendirme
(#62# İptal)

*67*numara#
               Meşgulse Yönlendirme
(#67# iptal)

#002#
                          Tüm Yönlendirmeler İptali

#004#                          
Tüm Seçenekli Yönlendirmeler İptali

*21*0532#
                    (Rahatsız edilme durumunda yapıldığında karşı taraf "Yanlış bir numara

                                   çevirdiniz" anonsunu duyar.) TURKCELL

*21*05550#                   (Rahatsız edilme durumunda yapıldığında karşı taraf "Yanlış bir numar
a  çevirdiniz" anonsunu duyar.) AVEA   


SIM KART İLE İLGİLİ KODLAR;

 

**04*eskipin*yenipin*yenipin#                         Pin 1 Değiştirme

**042*eskipin2*yenipin2*yenipin2#
                 Pin 2 Değiştirme

**05*PUKKODU*yenipin*yenipin#                   
Sim Blokajını Kaldırma

**052*PUK2KODU*yenipin2*yenipin2#
            Pin 2 Blokajını Kaldırma